Branginkime laisvę

Mieli senjorai, Vasario 16–oji įprasmino ilgai trukusią tautos kovą už gimtąjį kraštą. Branginkime laisvę ir vieni kitus! Šiandien uždekime vieni kitus tikėjimu, tikėjimu valstybės ir savo ateitimi, išsaugosime laisvę ir sukursime gerovę, apie kurią svajojame!

Gražios Jums Valstybės atkūrimo dienos šventės!