Dienos centrai

Informuojame, kad  Marijampolėje ir Vilniuje duris atvėrė dienos socialinės globos centrai, kuriuose kiekvienas senjoras bei suaugęs asmuo su sunkia negalia galės turiningai praleisti savo dieną.

Šiuose socialinės globos centruose yra teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, pagalba buityje ir pagalba užtikrinant asmens higieną, maitinimas, esamų ir naujų socialinių įgūdžių lavinimas, komunikacinių gebėjimų tobulinimas, psichologo konsultacijos, poilsio užtikrinimas, sveiko senėjimo skatinimas, laisvalaikio ir užimtumo organizavimas.

Į dienos socialinius globos centrus asmuo gali patekti su asmeniniu arba savivaldybės paskirtu finansavimu.