"Senjorų avilio" globos skyriui asmens teikiamų dokumentų atmintinė

Visi, norintys apsigyventi „Senjorų avilio“ globos skyriuje,  turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens dokumentų originalai (pasas ir/ar asmens tapatybės kortelė).
 2. Nuotrauka (skirta dokumentams: 40 x 60 mm).
 3. Galiojantis pensininko ir/arba neįgaliojo pažymėjimas.
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
 5. Neįgalumo lygio pažyma (pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir/ar specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija).
 6. Išrašai iš medicininių dokumentų: ne senesnė nei 3 mėn. siuntimo į globos įstaigą forma F027/a su gydytojo išvada, jog asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, pateikta informacija apie psichikos būklę.
 7. Medicininis išmatų tyrimas (ne senesnis nei 10 dienų bakteriologinis tyrimas).
 8. Kompensuojamųjų vaistų pasas. Siekiant užtikrinti sveikatos būklės stabilumą, atvykstant turėti kompensuojamųjų ir kitų vaistų dviems savaitėms.
 9. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartis.
 10. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 11. Artimųjų (sutuoktinio) mirties ar ištuokos, santuokos liudijimas ir jo kopija.

Jeigu asmuo neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus, tuomet reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją ir teismo nutartį ar įgaliojimo kopiją.

Detalesnė informacija teikiama telefonu 8 700 44777 arba el. paštu globa@senjoruavilys.lt