GERADARIŲ KLUBAS

Steigiama Senjorų avilio savipagalbos grupė GERADARIŲ KLUBAS

Tikslas: socialiniai kontaktai per gerus darbus.

Kviečiame burtis į Geradarių klubą visus, kurie pasirengę nesavanaudiškai padėti kitiems klubo nariams  tada, kai jiems prireiks pagalbos.  Už suteiktą pagalbą bus atsilyginama tik gerais darbais ir atitinkama pagalba.

Atsilyginti pinigais ir alkoholiu griežtai draudžiama!

Geradarių klubo steigiamasis susirinkimas ir narių registracija sausio 10 dieną (penktadienį)  12 valandą salėje.

Koordinatorė  Gražina Vasiliauskienė