Senjorų avilyje pradeda veikti projektas: Senjorų  darželis!

Projekto tikslas – organizuoti dienos priežiūros ir užimtumo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims ir turintiems neįgalumą gyventojams.

 

Projekto metu specialiai įrengtose priežiūrai, užimtumui ir edukacijai skirtose erdvėse „Senjorų darželis“ bus teikiamos dienos priežiūros, edukacijos ir užimtumo paslaugos senjorams ir neįgaliems suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims. Asmenys, šiuo metu prižiūrintys neįgalius šeimos narius ar artimuosius, turės galimybę ryte atvežti priežiūros reikalaujantį savo šeimos narį, o vakare jį pasiimti. „Senjorų darželyje“ dienos metu senyvo amžiaus asmenims ir turintiems neįgalumą bus organizuojamos priežiūros, edukacijos ir užimtumo veiklos, skatinamas jų bendravimas tarpusavyje, įsitraukimas į „Senjorų avilyje“ vykdomas veiklas. Senjorus prižiūrės ir paslaugas teiks pareiškėjo įdarbinti specialistai.

 

Norintiems dalyvauti projekte kreiptis į Senjorų avilį!