Koncertas „Šv. Kalėdas pasitinkant”

2022 m. gruodžio 12 d. kviečiame į vyrų choro „Varpas” koncertą „Šv. Kalėdas pasitinkant”.

PROGRAMA

F. Gruber „Tyli naktis”

Ch. Gounod „Da-pacem Domine”

Dzūkų l. d. „Vai, tu dziemed – dziemedėli”

Vl. Paulauskas„Jėzus šaukia”

L. Masso„Dieve, arčiau Tavęs”

G. Purlys„Dievo Avinėli” iš Mišių šv. Juozapui

M. L. Lightfoot „Dona nobis pacem”

„Atleisk man, viešpatie”, muz. J. Kavaliausko, žodž. B. Brazdžionio

 

Choro vadovas ir dirigentas – Tomas Vavilovas

Akompaniatorė – Virginija Survilaitė

Choro prezidentas – Alfredas Basevičius