Mobilumo paslaugų organizavimas judėjimo negalią turintiems asmenims

Projekto tikslas: Organizuoti mobilumo paslaugas judėjimo negalią, neįgalumą turintiems darbingo amžiaus asmenims užtikrinant jų integravimąsi į darbo rinką.

Atsižvelgiant į Vilniaus gyventojų poreikius UAB „BETANET“ įgyvendina projektą „Mobilumo paslaugų organizavimas judėjimo negalią turintiems asmenims“, kurio veiklos orientuotos į tikslinės teritorijos darbingo amžiaus gyventojus, turinčių judėjimo negalią ar dalinį (iki 55 proc.) nedarbingumą suteikiant jiems pervežimo paslaugas, nuvykimui ir parvykimui į darbo vietą, to pasėkoje mažinant jų socialinę atskirtį ir užtikrinant pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Projekto pagrindinės veiklos vykdomos Žirmūnų teritorijoje (Kubiliaus g. 2, „Senjorų avilys“), tačiau projekto pervežimo paslaugos bus teikiamo neapsiribojant vien šia teritorija, kadangi dalyviai bus surenkami ir vežami į darbovietes bei atgal ir iš nutolusių nuo centro tikslinių teritorijos dalių, kurios aštriausiai junta susisiekimo paslaugų trūkumą.

Projekto vykdytojas: UAB „BETANET“. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras, Viešoji įstaiga SVEIKATOS METAI, MB „Almaja“, Naujienų centras, UAB.

Projektas finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis