Marijampolės dienos socialinės globos paslaugų kainos


Dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia – 1000 Eur/ mėn.
Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 1000 Eur/mėn.
Dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims – 950 Eur/mėn.

Už paslaugas gali mokėti pats gyventojas, jo artimieji, arba galima teikti prašymą savivaldybės socialinių paslaugų skyriui dėl dalinio apmokėjimo už socialinę globą.