"SENJORŲ AVILIO" GLOBOS SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

  • Ilgalaikė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims sunkia negalia – 1500 Eur/ mėn.
  • Ilgalaikė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 1500 Eur/mėn.
  • Ilgalaikė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims – 1300 Eur/mėn.

Už paslaugas gali mokėti pats gyventojas, jo artimieji, arba galima teikti prašymą savivaldybės socialinių paslaugų skyriui dėl dalinio apmokėjimo už socialinę globą.